73278 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
των κινήσεων
έγινε
και στην Αθήνα
για να υπάρχει
προετοιμασία
για την ώρα
της πράξης
σε πολεμικό
επίπεδο
αφού
η ανάγκη
παραμένει
ενεργή
για τη συνέχεια
του έργου
της απελευθέρωσης.