73279 - Η συνέχεια της αποστολής

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια της αποστολής
άρχισε με την πτήση
προς την Κύπρο
για να ξεκινήσει
η απαραίτητη
ενημέρωση
των πάντων
για το υπόβαθρο
του Ψυχρού Πολέμου
που επηρεάζει
όλες τις κινήσεις
όχι μόνο στην Ουκρανία
αλλά και στη Φινλανδία
και τη Σουηδία
για ν’ αντισταθούμε
με αποτελεσματικές
πράξεις.