73280 - Η ουδετερότητα

Ν. Λυγερός

Η ουδετερότητα
είναι επικίνδυνη
ειδικά όταν δεν είσαι
στη σύμπραξη
για την ειρήνη
και αποτελείς
τη μοναδική
εξαίρεση
εντός της Ευρώπης
αν δεν υπολογίσεις
τη χώρα
που δεν είναι
ακόμα
αναγνωρισμένη
από τα Ηνωμένα
Έθνη
λόγω κρίσης.