73281 - Το γεγονός

Ν. Λυγερός

Το γεγονός
ότι η Φινλανδία
και η Σουηδία
προχωρούν
γρήγορα
στην ενταξιακή τους
πορεία
στο ΝΑΤΟ
είναι ήδη
εντυπωσιακό
από μόνο του
αφού σταμάτησε
μια ουδετερότητα
που διαρκούσε
τόσες δεκαετίες
χωρίς
προοπτική
αλλαγής.