73282 - Οι μη ουδέτερες

Ν. Λυγερός

Οι μη ουδέτερες
κινήσεις
είναι προετοιμασία
για τη συνέχεια
αλλά και καινοτομία
όταν πρόκειται
να αγωνιστούμε
ενάντια
σ’ ένα σύμφωνο
βαρβαρότητας
που επέτρεψε
και εισβολή
και κατοχή
της Καρέλιας
της Φινλανδίας
από τον κόκκινο
στρατό.