73283 - Ξεχνά γρήγορα

Ν. Λυγερός

Ξεχνά γρήγορα
ο κομμουνισμός
όχι μόνο
τα λάθη
που έχει κάνει
αλλά και τα σύμφωνα
που έχει υπογράψει
και τις γενοκτονίες
που έχει διαπράξει
γιατί είναι
πάντα του παρόντος
αφού θεωρεί
ότι η ιστορία
έχει πεθάνει
κι ότι το μέλλον
θα είναι αντίγραφο
του παρόντος.