73285 - Με την ιστορία

Ν. Λυγερός

Με την ιστορία
μαθαίνεις
το υπόβαθρο
του καθενός
σε πολιτικό
επίπεδο
και δεν μπορεί κανείς
να κρυφτεί πίσω
από την ξύλινη γλώσσα
μιας τεχνητής
διπλωματίας
που προσπαθεί
να καλύψει
τεράστια λάθη
του παρελθόντος
που έχουν
συνέχεια.