73287 - Με τις πράξεις

Ν. Λυγερός

Με τις πράξεις
φαίνεται η ισχύς
του λόγου σου
διότι μόνο αυτές
αποτελούν
απόδειξη
αξιοπιστίας
ειδικά
όταν πρόκειται
για δεδομένα
της στρατηγικής
που έρχονται
από το παρελθόν
για να επηρεάσουν
το μέλλον
πέραν
του παρόντος.