73289 - Με το βλέμμα

Ν. Λυγερός

Με το βλέμμα
καρφωμένο
στο μέλλον
μελετούμε
το παρελθόν
για να αξιολογήσουμε
τις κινήσεις
του παρόντος
για να γίνουν
πράξεις
που θα ενισχύσουν
τη στρατηγική μας
πορεία
για να ξεπεράσουμε
τις καταστάσεις
των επόμενων
κρίσεων.