73295 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
η μαχητικότητα
του ακροατηρίου
έδειχνε ακόμα
και σιωπηλά
το μεγάλο ενδιαφέρον
που υπήρχε
για τα θέματα
της γεωπολιτικής
που αφορούν
την Ουκρανία
την Κύπρο
αλλά βέβαια
και ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή
Ένωση.