73296 - Οι δικοί μας

Ν. Λυγερός

Οι δικοί μας
περίμεναν
με ανυπομονησία
τα νέα
δεδομένα
που χαρακτηρίζουν
όχι μόνο
την εποχή μας
αλλά βέβαια
και το μέλλον
επειδή
αυτό
μπορούσε
να ξεκινήσει
και πριν
το τέλος
των παλαιοτέρων.