73297 - Η αυθεντικότητα

Ν. Λυγερός

Η αυθεντικότητα
της στρατηγικής
φαίνεται
όταν η τελευταία
είναι ικανή
να απορροφήσει
νέα δεδομένα
χωρίς να έχει
καμιά ανάγκη
να προσαρμοστεί
αφού ήδη
λειτουργεί
από πριν
για το μετά
λόγω
βαθύτητας
γνώσεων.