73298 - Στον Άγιο Λάζαρο

Ν. Λυγερός

Στον Άγιο Λάζαρο
άρχισε
η νέα αποστολή
με τα νέα
δεδομένα
και φάνηκε
αμέσως
ότι έπρεπε
να περάσουμε
από αυτό
το στάδιο
για να προχωρήσουμε
σε μια εικόνα
που είναι
πιο μεγάλη
και βαθύτερη
για το νησί.