73299 - Τα αποτελέσματα

Ν. Λυγερός

Τα αποτελέσματα
της πρώτης
συνάντησης
με τον λαό
αποτελούν
αναβάθμιση
για τη συνέχεια
του έργου
που ξεπερνά
τα στενά όρια
του νησιού
και αγγίζει
την εμβέλεια
της Ευρώπης
σε βάθος
Χρόνου.