73303 - Οι καλοποιοί

Ν. Λυγερός

Οι καλοποιοί
είναι τόσο σπάνιοι
που ακόμα
και η λέξη
αποτελεί
καινοτομία
για όσους
δεν είχαν
προσέξει
ότι δεν υπάρχει
πριν το μάθημα
της Αποκάλυψης
έτσι πάρθηκε
η απόφαση
να ζήσει
ανάμεσά μας
επιτέλους.