73304 - Όταν νικάς

Ν. Λυγερός

Όταν νικάς
έναν κακό
δεν σημαίνει
αναγκαστικά
ότι είσαι
καλός
απλά
κατάφερες
να κάνεις
κάτι
που είναι
αναγκαίο
χωρίς
να είναι
ικανό
να αλλάξει
την ηθική.