73306 - Στον Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Στον Ιωάννη
και ειδικά
στην Αποκάλυψη
αντιλαμβάνεσαι
πόσο κινδύνευε
ο ίδιος ο Χριστός
λόγω κακίας
των ατόμων
και έτσι
συνειδητοποιείς
τι τράβηξαν
οι κοινότητες
που στάθηκαν
πιστές
στο έργο
του Χριστού

στον πρώτο αιώνα.