73307 - Οι δυσκολίες

Ν. Λυγερός

Οι δυσκολίες
είναι εμπόδια
που πρέπει
να ξεπεράσεις
για να μπορέσεις
να ζήσεις
ελεύθερος
δίχως δεσμά
αφού αυτός
είναι ο ρόλος
της ζωής
χωρίς ζήλιες
χωρίς μιζέριες
μόνο
με την Αγάπη
της Ανθρωπότητας
στο μυαλό σου.