73308 - Στη Λάρνακα

Ν. Λυγερός

Στη Λάρνακα
είναι η βάση μας
για λόγους
ανθρώπινους
που επιτρέπουν
στον καθένα
να ζήσει
ελεύθερος
χωρίς δεσμά
μόνο
με δεσμούς
που λειτουργούν
εκ φύσης
διαχρονικά
λόγω
της ανάγκης
της Ανθρωπότητας
για εξέλιξη.