73309 - Με την αποστολή

Ν. Λυγερός

Με την αποστολή
στα κατεχόμενα
είδαμε
από κοντά
τα μέρη
του Χριστόφορου
και γεμίσαμε
τόσο χαρά
που αποφασίσαμε
να βάλουμε
το τρίτο Άρθρο
των Δικαιωμάτων
της Ανθρωπότητας
στο Πραστειό
και ειδικά
στο κοιμητήριο
λόγω ανάγκης
προστασίας.