73315 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
της αποστολής
είδαμε το βάθος
του Χρόνου
στην Αμμόχωστο
χάρη
στην αντίσταση
της καστρικής
πόλης
στη βαρβαρότητα
αφού
ακόμα
και τώρα
ζει
με το πνεύμα της
ελεύθερο
χωρίς
δεσμά.