73319 - Από τώρα

Ν. Λυγερός

Από τώρα
πρέπει
να προετοιμαστείς
για τη συνέχεια
μετά το τέλος
ενώ δεν έχει
καθοριστεί
η λήξη
γιατί τώρα
παίρνονται
οι σημαντικές
αποφάσεις
για το μέλλον
για να μην υπάρξει
καθυστέρηση
στα σχέδια
του οράματος.