73320 - Στο λιμάνι

Ν. Λυγερός

Στο λιμάνι
οι πιο καθοριστικές
κινήσεις
που γίνονται
είναι πάντα αυτές
που είναι
αρχικά
εκτός πλαισίου
για να παραχθεί
το πλαίσιο
που θα οδηγήσει
στο πεδίο
δράσης
και μάχης
για το μέλλον
της χώρας.