73322 - Η σταθερότητα

Ν. Λυγερός

Η σταθερότητα
του λιμανιού
παράγει
όχι μόνο
ασφάλεια
αλλά οπορτουνισμό
για μελλοντικές
κινήσεις
που δεν είχες
διανοηθεί
πριν λάβεις
μέρος
σε συνάντηση
σημαντική
που αλλάζει
τα πάντα
μετά.