73323 - Η πειθώ

Ν. Λυγερός

Η πειθώ
λειτουργεί
ενεργά
όταν υπάρχουν
αντικειμενικές
γνώσεις
που αποτελούν
θεμέλια
για την ενίσχυση
του μέλλοντος
που ποτέ
δεν ξεχνά
την πορεία
των ανθρώπων
όταν αυτοί
είναι έτοιμοι
να διαπρέψουν.