73334 - Στα Κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Στα Κατεχόμενα
ξεπεράσαμε
τον εαυτό μας
για να μπορεί
και η Μαθήτρια
να ανακαλύψει
τη σπουδαιότητα
των αποστολών
και πέρα
των ορίων
αφού είναι
απαραίτητο
για τη συνέχεια
του έργου
στο οποίο
συμβάλλει
αποτελεσματικά.