73335 - Είμαστε μαζί

Ν. Λυγερός

Είμαστε μαζί
και θέλεις
να είμαστε
και κοντά.
Αλλά μετά
ξέρεις
ότι θα θέλεις
και την ουσία
αφού δεν υπάρχει
κανένα όριο
στις χάρες
που ζητάς
λόγω
αγάπης
της Ανθρωπότητας.