73339 - Κάθε άσκηση

Ν. Λυγερός

Κάθε άσκηση
που έλυνε
ο μικρός
μαθητής
αποτελούσε
πηγή χαράς
για την ψυχή σου
αφού έβλεπες
με ξεκάθαρο
τρόπο
την αλλαγή
που είχε
παράξει
η Διδασκαλία
πάνω
στο σώμα του
λόγω πνεύματος.