73341 - Στην αποστολή

Ν. Λυγερός

Στην αποστολή
μη βλέπεις ποτέ
προβλήματα
κοινωνικά
γιατί μόνο
η ουσία
μας απασχολεί
την ώρα
της δράσης
αφού
ξέρουμε
ότι είναι
ικανή
να αλλάζει
τα πάντα
αν πιστεύεις.