73343 - Στο λιμάνι

Ν. Λυγερός

Στο λιμάνι
αναγνώρισες
το έργο
της απελευθέρωσης
κι ένιωσες
πόση ουσία
είχε μέσα του
για το μέλλον
της πατρίδας
γι’ αυτό
και χάρηκες
από πριν
για το μετά
αφού
ανακάλυψες
το όραμα
του στρατηγιστή.