73344 - Η χαρά

Ν. Λυγερός

Η χαρά
της Φινλανδίας
και της Σουηδίας
άγγιξε
όλες τις χώρες
που παλεύουν
εδώ και χρόνια
ενάντια
στη βαρβαρότητα
αφού όλοι
έμαθαν
για την ενίσχυση
της Ένωσης
μέσω Συμμαχίας
για τη συνέχεια
του έργου.