73345 - Και με την Φινλανδία

Ν. Λυγερός

Και με την Φινλανδία
ξεφτιλίστηκε
η Τουρκία
αφού
εκφράστηκε
πρώτα
αρνητικά
για να σώσει
τη θέση της
ως τσιράκι
της Ρωσίας
αλλά
σε βάθος
χρόνου
θα επανέλθει
στη θέση
με την ουρά
κάτω από τα σκέλια της.