73347 - Οι νέες σχέσεις

Ν. Λυγερός

Οι νέες σχέσεις
που δημιουργούνται
στην Κύπρο
συμβάλλουν
στη λήψη
στρατηγικών
αποφάσεων
για το μέλλον
που ήδη
περιμένει
λόγω
κρίσιμης
κατάστασης
που πρέπει
να επιλυθεί
με τρόπο
αποτελεσματικό.