73348 - Η σταθερότητα

Ν. Λυγερός

Η σταθερότητα
των νέων σχέσεων
παράγει
ένα πλαίσιο
που επιτρέπει
την εμβάθυνση
των γνώσεων
πράγμα
το οποίο
αλλάζει
όλα τα δεδομένα
και πέρα
των κλασικών
προβλέψεων
που δεν αξιοποιούν
τον πολυκυκλικό
Χρόνο.