73355 - Η ψυχή

Ν. Λυγερός

Η ψυχή
αποτελεί
τον πυρήνα
της σκέψης
για να έχει
μέσα της
την πολυκυκλικότητα
του Χρόνου
που δεν σταματά
με τον θάνατο
αφού
θα είμαστε
εδώ
ακόμα
και μετά
για τη συνέχεια
του έργου.