73356 - Όλο και πιο φανερά

Ν. Λυγερός

Όλο και πιο φανερά
φαίνεται
ο ρόλος
της Αμερικής
το 1974
που έπεσε
θύμα
της συμμαχίας
της Τουρκίας
με την τότε
Σοβιετική
Ένωση
ενώ πριν
κανένας
δεν είχε
προσεγγίσει
το θέμα
με αυτόν τον τόπο.