73357 - Η συμμαχία

Ν. Λυγερός

Η συμμαχία
εντός της Μεσογείου
είναι θεμελιακή
διότι αποτελεί
κυρίαρχη
διαφορά
για όλες
τις λεπτομέρειες
που παραμένουν
δευτερεύουσες
για την ανάλυση
της υψηλής
στρατηγικής
που εφαρμόζεται
από την Ευρώπη
και την Αμερική
στην περιοχή.