73358 - Οι Ιωαννικοί

Ν. Λυγερός

Οι Ιωαννικοί
αναβαθμίζουν
τη χριστιανική
πίστη
μέσω μελέτης
υψηλής στρατηγικής
σε χριστολογικό
επίπεδο
και χάρη
σε αυτήν
την υπέρβαση
τα τέσσερα
Ευαγγέλια
θα ενσωματωθούν
στο πλαίσιο
της Καινής
Διαθήκης.