73359 - Οι πιστοί

Ν. Λυγερός

Οι πιστοί
θα καταλάβουν
σιγά σιγά
ότι η Σχολή
του Ιωάννη
παράγει
την αλήθεια
αναδεικνύοντας
το Έργο
του Χριστού
και πέρα
της πρώτης
φάσης
έτσι
ο Άγιος Ειρηναίος
έκανε
το πρέπον.