73360 - Αν η Σχολή

Ν. Λυγερός

Αν η Σχολή
του Ιωάννη
ενσωματώνει
τόσο θεμελιακά
το ανθρώπινο
στοιχείο
του Χριστού
είναι
βέβαια
για να αναδείξει
τον ρόλο
της θυσίας
που ξεπερνά
την υπέρβαση
αφού
λειτουργεί
ως μεταμόρφωση.