73361 - Ο Άγιος Ιωάννης

Ν. Λυγερός

Ο Άγιος Ιωάννης
ενσωματώνει
στο έργο
του Χριστού
και τα στοιχεία
που έγιναν
μετά τον Χριστό
αλλά
πάντα
ακολουθώντας
το έργο
που συνέχισε
να παράγει
αλλαγές
και μεταμορφώσεις
των επόμενων
καταστάσεων.