73363 - Το ελληνοαμερικανικό πνεύμα

Ν. Λυγερός

Σήμερα φάνηκε
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
το μέγεθος και η εμβέλεια
του ελληνοαμερικανικού πνεύματος
που δεν ξεχνά την ιστορία
αλλά ούτε τις συμμαχίες
που λειτουργούν διαχρονικά
ανάμεσα στις δύο χώρες
πάντα ενάντια
στη βαρβαρότητα
και ειδικά τώρα
για την προστασία
της Ουκρανίας
και τη συμπαράσταση
προς τη Φινλανδία
και τη Σουηδία.