73364 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
της Αμερικής
σε πρακτικό
επίπεδο
αντιλαμβάνεσαι
πόσο έχουν
προχωρήσει
οι διαχρονικές
σχέσεις
για να γίνουν
δεσμοί
χωρίς
δεσμά
που αναπτύσσονται
για ν’ αποκτήσουν
την απαραίτητη
εμβέλεια.