73366 - Από κοντά

Ν. Λυγερός

Από κοντά
η αποστολή
είναι πάντα
διαφορετική
γιατί το σπάνιο
το βλέπεις
επί τόπου
κι έτσι αναγνωρίζεις
πιο εύκολα
την αντικειμενική αξία
του έργου
γι’ αυτό είσαι
ικανή
να δεις από πριν
το μπρούντζινο
του αγάλματος
ακόμα κι όταν κοιτάς
μόνο το πρόπλασμα.