73368 - Με τις διαστάσεις

Ν. Λυγερός

Με τις διαστάσεις
του έργου
και λόγω
της κρίσης
που προκαλεί
αλλαγές
στις τιμές
του μετάλλου
θα θυμάσαι
Μαθήτρια
ότι εκείνη
την εποχή
απέκτησες
το μπρούντζινο
άγαλμα
για να παλέψεις
ενάντια
στη βαρβαρότητα.