73376 - Χωρίς να το ξέρεις

Ν. Λυγερός

Χωρίς να το ξέρεις

υπήρχε
και δράση
από πριν
πάνω σου
γιατί
ο άλλος
διαμόρφωσε
το πλαίσιο
του πεδίου
στο οποίο
ζούσες
πολλά χρόνια
έως
την κατανόηση
του έργου.