73379 - Αν σκεφτείς

Ν. Λυγερός

Αν σκεφτείς
πώς ο γλύπτης
απελευθερώνει
το γλυπτό
από το μάρμαρο
θα καταλάβεις
πώς η Ανθρωπότητα
απελευθερώνει
την ιστορία
από το παρελθόν
του Χρόνου
χάρη
στο έργο
που παράγεται
από τις ιδιομορφίες
του δυναμικού της
συστήματος.