73381 - Αυτός που είναι

Ν. Λυγερός

Αυτός που είναι
προετοιμασμένος
βλέπει
το μέλλον
να έρχεται
με βραδύτητα
γιατί ήδη
ξέρει
από πριν
για τον ερχομό του
ακόμα
κι αν αυτός
είναι τελικά
ένα θαύμα
για τους άλλους
αφού πριν
ήταν εντελώς
αδιανόητο.