73383 - Στην κατοχή

Ν. Λυγερός

Στην κατοχή
της ιστορίας
δεν υπάρχει
πλαίσιο
για την ουδετερότητα
διότι
ακόμα
και οι αθώοι
γίνονται
βάρβαροι
επειδή
συμβάλλουν
και αυτοί
με τη λήθη τους
οπότε
αποδέχονται
τα δεδομένα
του σβησίματος.