73384 - Ο κατεχόμενος Άγιος

Ν. Λυγερός

Ο κατεχόμενος Άγιος
είναι αυτός
που ακόμα
κι εσύ
δεν αναγνώρισες
ως εγκλωβισμένο
γιατί
ξέχασες
ότι ζούσε
εκεί
ακόμα
και πριν
την εισβολή
και γι’ αυτό
χρειάζεται
δικαίωση.